Razem możemy wiele
Start O nas - Organizacja szkoły
Organizacja szkoły
Organizacja szkoły PDF Drukuj Email

Zespół Szkół nr 100 w roku 2017 został przekształcony w Szkołę Podstawową nr 123 wraz ze stopniowo wygasającymi oddziałami gimnazjalnymi.

Do szkoły przyjmowani są- na wniosek rodziców- uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do szkoły uczęszczać mogą także uczniowie ze sprzężoną niepełnosprawnością, z wyjątkiem osób poruszających się na wózkach (szkoła mieści się w budynku zabytkowym i ma bariery architektoniczne).

 


Free joomla 1.5 templates by Lonex.